Kvalitet

Certificeret for høj grad af fodersikkerhed

H-pro® og H-oil® stammer fra biprodukter af opdrætslaks som slagtes til konsum. Dette er en fordel, som sikrer fuld sporbarhed, samtidig en garanti for at vores produkter ikke indeholder uønskede stoffer, som overskrider grænseværdier fastsat af EU. Dette valideres også ved analyser af færdigvaren.

Hordafor 2.jpg

 

H-pro indeholder myresyre, som medfører en lav pH-værdi og dermed sikrer et holdbart og hygiejnisk sikkert produkt.

Hordafor har strenge kvalitetskrav til den råvare, der anvendes i produktionen. Disse krav sikrer en høj og stabil kvalitet af færdigvaren fra batch til batch. 

Hordafor ser det som en af de vigtigste opgaver at levere sikre foderstoffer, og har derfor indført et HACCP-system, som siden 2002 har været certificeret i henhold til de hollandske GMP+ regler, der gælder for foderindustrien. 

Vore kunder skal betragte os som pålidelige og føle at de får en god service. Hurtig og korrekt levering er også en del at vores kvalitet.

 

Hordafor er GMP+ certifiseret og arbejder kontinuerligt med at sikre kvalitet gennem hele værdikæden.