Produktion

Fra ferske biprodukter til foderingredienser af høj kvalitet

 

Vores produkter er fremstillet ved syrehydrolyse af ferske biprodukter og afskær fra opdrættet laksefisk som slagtes til konsum. Under denne proces, hvor pH-værdien i fiskemassen sænkes til under 4.0, vil enzymer, som naturligt findes i fiskevævet, hydrolysere proteinet til peptider og frie aminosyrer.

Når produktet er færdig hydrolyseret, stoppes enzymaktiviteten ved varmebehandling. Det meste af lakseolien frasepareres og videreforædles til H-oil®. Proteindelen inddampes og videreforædles til H-pro®.

06 destruksjonfoto_johan_wildhagen_stor.jpg
 

Hordafor er GMP+ certifiseret og arbejder kontinuerligt med at sikre kvalitet gennem hele værdikæden.