Behandling af personoplysninger

Fortrolighedsforskriften træder i kraft den 25. maj 2018 i hele EU og EØS. Den nye lovgivning stiller strengere krav til virksomhederne om at tage ansvar og opretholde god kontrol med håndteringen af personoplysninger for at beskytte den enkelte.

1. Behandling af personoplysninger i Hordafor AS

Hordafor indsamler ikke dine personoplysninger når du besøger vores hjemmeside.

Hvis du tager kontakt med os, vil Hordafor behandle personoplysninger om dig. Nedenfor finder du information om hvordan Hordafor behandler personoplysninger, hvorfor vi gør dette og dine rettigheder knyttet til behandlingen af personoplysningerne.

Behandlingsansvarlig for de personoplysninger vi behandler er Hordafor AS ved administrerende direktør Siv Ingerid Østervold.  Kontaktinformation.

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til forskellige formål afhængig af hvem du er og hvordan vi er kommet i kontakt med dig. Vi indsamler personoplysninger til følgende formål angivet her:

a) Besvare henvendelser som kommer ind til os. Navn, telefonnummer, e-mail og eventuelle personoplysninger som måtte følge af henvendelsen. Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af en interesseafvejning. Vi har vurderet det således, at dette ofte er nødvendigt for os for at hjælpe dig med din forespørgsel.

b) Rekruttering til nye stillinger hos Hordafor. CV, ansøgning, attester og referanser. Behandling af personoplysninger sker på grundlag af samtykke som du har givet.

3. Udlevering af personoplysninger til andre

Vi giver ikke dine personoplysninger videre til andre med mindre der foreligger et lovlig grundlag for sådan udlevering. Eksempler på sådan et grundlag vil typisk være en aftale med dig eller et lovgrundlag som pålægger os at videregive informationen.

4. Opbevaringsbegrænsning

Vi lagrer dine personoplysninger hos os så længe det er nødvendig i forhold til det formål personoplysningerne blev indsamlet for.

Dette betyder for eksempel at personoplysninger som vi behandler på grundlag af dit samtykke slettes, hvis du trekker dit samtykke tilbage. Personoplysninger som behandles for at opfylde en aftale med dig slettes når aftalen er opfyldt og alle pligter som følger af aftaleforholdet er opfyldt.

5. Dine rettigheder når vi behandler personoplysninger om dig

Du har ret til at kræve indblik, rettelse eller sletning af de personoplysninger vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet. Du kan læse mere om indholdet i disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:  www.datatilsynet.dk

For at gøre brug af dine rettigheder skal du sende os en formel henvendelse på e-mail eller som brev. Vi vil svare på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest inden 30 dage.

Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller at opgive yderligere information før vi lader dig gøre brug af dine rettigheder overfor os. Dette gør vi for at være sikre på at vi kun giver tilgang til dine personoplysninger til dig - og for at undgå at nogen udgiver sig for at være dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage for behandling af personoplysninger hos os. Den enkleste måde at gøre dette på, er at sende os en formel henvendelse på e-mail eller som brev.

6. Klager

Hvis du mener, at vor behandling af dine personoplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller, at vi på andre måder overtræder persondataforordningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finder information om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside:  www.datatilsynet.dk

7. Ændringer

Hvis det skulle ske ændring af vore tjenester eller ændringer i lovgivningen om behandling af personoplysninger, kan det medføre forandring i informationen der er opgivet her. Opdateret information vil altid findes let tilgængelig på vores hjemmeside.

8. Om privatliv og bruk av e-mail

Når du kontakter os via email, beder vi dig om at være opmærksom på følgende forsigtighedsregler:

a) Vær forsigtig med at sende personoplysninger per e-mail. Send os ikke oplysninger som kan knyttes til dig eller andre personer og som indeholder sundhedsoplysninger, oplysninger om strafbare gøremål, rase eller etnisk baggrund, politisk, filosofisk eller religiøs opfattelse, sundhedsforhold, seksuelle forhold eller medlemskab i fagforeninger. (Jfr. Persondataforordningen)

b) Ved ansøgning om ledige stillinger skal angivet e-mail adresser benyttes. Meldinger som sendes til disse e-mail adresser bliver behandlet konfidensielt og oplysningerne bliver ikke delt uden dit udtrykkelige samtykke.

 

Hordafor er GMP+ certifiseret og arbejder kontinuerligt med at sikre kvalitet gennem hele værdikæden.